نجات معجزه آسای دختربچه ۲ ساله از زیر آوار

نجات معجزه آسای دختربچه ۲ ساله از زیر آوار


نجات معجزه آسای دختر بچه ۲ ساله پس از پنج روز از زیر آوار، تعجب همگان را بر انگیخت. 

نرمین دختر ۲ ساله ای است که پنج روز زیر آوار مانده بود و روز گذشته به کمک نیروز های امدادی از زیر آوار بیرون آورده شد. این نجات معجزه آسا در حالی اتفاق افتاد که پیش از این سایر اعضای خانواده نرمین در اثر این زلزله جان خود را از دست داده بودند.

نجات معجزه آسای دختربچه 2 ساله از زیر آوار

نجات معجزه آسای دختربچه ۲ ساله از زیر آوار

نجات معجزه آسای دختربچه ۲ ساله از زیر آوارنجات معجزه آسای دختربچه ۲ ساله از زیر آوار

پاسخ دهید