مجله اینترنتی 7 تو  »  مجله   »   اشتباه باورنکردنی بهاره رهنما در توییتر

اشتباه باورنکردنی بهاره رهنما در توییتر


اشتباه باورنکردنی بهاره رهنما در توییتر

اشتباه باورنکردنی بهاره رهنما در توییتر، بهاره رهنما در معرفی سطح تحصیلات خود اشتباه فاحشی انجام داد و به جای استفاده از واژه حقوق قضایی، از کلمه حقوق غذایی استفاده کرد که معنی کاملا متفاوتی دارد. 

اشتباه باورنکردنی بهاره رهنما در توییتر

اشتباه باورنکردنی بهاره رهنما در توییتراشتباه باورنکردنی بهاره رهنما در توییتر

پاسخ دهید