مجله اینترنتی 7 تو  »  مجله   »   عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال

عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال


عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال

عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال ، ستاره های فوتبال همیشه در کانون توجهات رسانه ها و همچنین علاقه مندان فوتبال بوده اند. به همین خاطر برخی بازیکنان فوتبال خود را به ظاهری عجیب و غریب در می آورند تا بیش از پیش جلب توجه نمایند. 

عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال

۱- ماریو بالوتلی

۲- باساج ساوج

عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال

۳- ایبل زاویر

عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال

۴- جبرئیل سیسه

عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال

۵- جیسون لی

عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال

۶- پل شارنر

عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال

۷- دنی آلوس

عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال

۸- باکاری سانیا

عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال

۹- مانوئل آکانجی

عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال

۱۰- کارلوس والدراما

عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال

۱۱- نیمار

عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال

۱۲- ریکاردو کوارشما

عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال

۱۳- رونالدو نازاریو

عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال

۱۴- جیوانی سیمؤنه

عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال

۱۵- ایوان پرشیبچ

عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال

۱۶- دیوید بکام

عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال

۱۷- آرتور ویدال

۱۸- پل پوگبا

عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال

۱۹- آنتوان گریژمان

عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال

۲۰- پاؤلو دیبالا

عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال

عجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبالعجیب ترین مدل های مو بازیکنان فوتبال

پاسخ دهید