فیلمی از یک فندک الکتریکی را ببینید

فیلمی از یک فندک الکتریکی را ببینیدبه  گزارش پایگاه خبری 7 تو به نقل از مهر، یک فندک الکتریکی ساخته شده که در مجاورت باد خاموش نمی شود. فندک مذکورPlazmatic Xنام دارد و حافظ محیط زیست است. جالب آنکه می توان فندک را شارژ کرد. در این فندک به جای شعله، جریان الکتریسیته از چهار دماغه کوچک خارج می شود. 

پایگاه خبری 7 تو – کلیه مطالب از سایت های مجاز جمع آوری شده است و پایگاه خبری 7 تو مسئولیتی درقبال محتوا نخواهد داشت. همچنین این پایگاه خبری تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.


گروه 7 تو: فیلمی از یک فندک الکتریکی را ببینید

فیلمی از یک فندک الکتریکی را ببینیدفیلمی از یک فندک الکتریکی را ببینید

پاسخ دهید